за караваните: 0899938118 за бунглата: 0888543344; d.dyakov1977@gmail.com